Kjøpsvilkår

Kurset er levert av Matre Søm. Her finner du vilkår og hva du samtykker til ved kjøp av kurset. 

Jeg ber deg lese nøye gjennom kjøpsvilkårene. Her finner du oversikten over det som er avtalt mellom oss, og som du har gått med på, ved kjøp av kurset: Unngå problemer når du syr

 

Avtalen og partene

Avtalen gjelder mellom deg, eller ditt firma, som kjøper og Matre Søm (Milla M) som selger. Firmaet har organisasjonsnummer 928 178 382 og representeres av Camilla Matre. Selger vil heretter omtales som Milla M. 

Dersom du lurer på noe i dette dokumentet ber jeg deg kontakte meg på [email protected].

 

Betaling og angrerett:

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre. 

Normal angrerett og 14 dagers angrefrist gjelder for deg som kjøper som forbruker. Dokumentene i tilknytning til dette vil sendes til deg i velkommen-epost du mottar.

 

Ansvar:

Kjøper forstår at Milla M, eller andre i tilknytning, ikke påtar seg ansvar for kjøpers håndtering av symaskiner. Tips og anbefalinger som gis er ment som veiledning. Symaskiner som brukes i demonstrasjon av Milla M vil ikke nødvendigvis tilsvare kjøpers symaskin. Det er kjøpers plikt å sette seg inn i, gjøre det en kan for å forstå og tilpasse det som læres til sin type symaskin og kompetanse på søm.

 

Kurset:

Kurset krever ingen forkunnskaper i bruk av symaskin eller kunnskaper om søm. Du er selv ansvarlig for å gjennomføre oppgaver i kurset. 

Kurset består av 3 ferdig innspilte videoer som kjøper umiddelbart får tilgang til ved kjøp. Dersom kjøper trenger hjelp og veiledning underveis i kurset kan kjøper kontakte Milla M via e-post: [email protected]

 

Tilgang til kurset (varighet)

Du har tilgang til hele kurset umiddelbart etter kjøp. Denne tilgangen varer i 1 måned etter kjøpsdato.

 

Betingelser for bruk:

Kurset er i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet.

Allmenn tilgjengelig informasjon, som hvilke regler som gjelder, står kjøper fritt til å dele videre.

Kjøper har lov til å ta i bruk maler som gis ut, men det er ikke til annet bruk. Det er altså ikke lov å gi disse til andre, selge dem videre, eller endre dem utover det som er uthevet for endring. Kjøper forstår at ved å gjøre endringer i juridiske maler kan innholdet risikeres å endres, og at kjøper ikke lenger er beskyttet. 

Kurset er til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og kursinnhold med andre.

 

Konfidensialitet:

Kurset medfører at du vil kunne få informasjon om Milla M eller personlige forhold. Dette er strengt forbudt å dele videre og du har taushetsplikt om dette. 

Det gjelder selvfølgelig ingen taushetsplikt om dine personlige erfaringer og resultater. 

 

Avslutning av avtalen:

Firmaet kan, dersom det viser seg at kundeforholdet ikke er hensiktsmessig, ved brudd på vilkår, manglende betaling eller brudd på andre bestemmelser nevnt i disse vilkårene avslutte denne avtalen på eget initiativ.

 

Det vil foretas en konkret vurdering på om kursavgift skal refunderes i slikt tilfelle. 

Kjøper har ikke adgang til å avslutte avtalen på annet vis enn nevnt øverst under “Betaling og Angrerett”.

 

Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

Endringer:

Disse vilkårene kan bli endret fra tid til annen. Den seneste versjonen finnes alltid på vår nettside knyttet til salg av det aktuelle produktet. Endringer i vilkårene gjelder bare for program som er påbegynt etter at den endrede versjonen er lagt ut på vår nettside.

 

Klager og krav:

Vi er opptatt av at våre kunder er fornøyd med de tjenestene og programmene vi leverer. Om du som kunde av noen grunn er misfornøyd, ber vi om at vi underrettes så snart som mulig.

 

Disse vilkårene og alle spørsmål vedrørende kurset reguleres av norsk rett. 

Enhver tvist vedrørende vilkårene eller brudd på vilkårene, oppsigelse eller ugyldighet av vilkårene eller andre spørsmål knyttet til programmet, forplikter partene seg til å forsøke å løse på laveste mulige nivå mellom seg. Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 

Kontakt: 

Camilla Matre

[email protected]

 

Sist endret: 30.01.2023